Preview Mode Links will not work in preview mode

Faerden's podcast


May 23, 2023

En podcast av Niklas och Joakim Faerden!

Vill du stötta den här smörjan så kan du antingen göra det via swish: 0767661991

Eller bli PATREON: https://www.patreon.com/Faerdenspodcast